Kuntouttavat avustustavat verkkokurssi

Uutta koulutukset sekä hoiva-alan kurssi

HOIVAKODIN TYÖNTEKIJÄLLE TAIDOT TYÖN KEVENTÄMISEEN

UUSI HOITO- JA HOIVAKODIN TYÖNTEKIJÖILLE RÄÄTÄLÖITY KURSSI 

NYT ON AIKA TULLUT TEHDÄ HOITOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ TODELLA PALJON KEVEÄMPÄÄ  JA  JÄTTÄÄ VANHANAIKAISET JA RASKAAT AVUSTAMISTAVAT ELI ASUKKAAN PUOLESTA TEKEMINEN HISTORIAAN.

KAINALOISTA EIKÄ HOUSUN PUNTISTA NOSTAMISTA TARVITA, YLIPÄÄTÄÄN MINKÄÄNLAISTA NOSTAMISTA EI TARVITA, KUN OSATAAN AVUSTAA LUONNOLLISTEN LIIKEMALLIEN MUKAAN, KÄYTTÄÄ LIUKUMATERIAALEJA, LIUKUESTEITÄ JA OIKEITA APUVÄLINEITÄ ERILAISISSA AVUSTAMISTILANTEISSA (vaipanvaihto, pukeminen,siirtäminen pyörätuoliin jne.)

VUOTEESEEN HOIDETTAVIEN ASUKKAIDEN AVUSTAMISTA EI TARVITSE TEHDÄ HARTIAVOIMIN. HYÖDYNTÄMÄLLÄ TEHOKKAASTI VUOTEEN SÄHKÖSÄÄDÖT AVUSTAT ASUKKAAN HYVÄÄN RUOKAILUASENTOON, ISTUMAAN JA SEISOMAAN. LUONNOLLISET LIIKEMALLIT TUNTEMALLA SAMALLA KERTOEN ASUKKAALLE, MITÄ TAPAHTUU, VUOTEESSA AVUSTAMINEN ON HUOMATTAVASTI KEVYEMPÄÄ. ASUKKAIDEN PELKO JA VASTUSTAMINEN HOITOTILANTEISSA MYÖS VÄHENEVÄT.

NIVELTEN JÄYKISTYMINEN VOIDAAN ESTÄÄ MUUTAMILLA AKTIIVISILLA TAI AVUSTETUILLA LIIKKEILLÄ HOITOTOIMIEN YHTEYDESSÄ.

 

EDISTYSTÄ LIIKKUMISEEN, SIIRTOIHIN, ARKIPÄIVÄN AVUSTAMISEEN KOKO TYÖYHTEISÖLLE  VAIN 1000 € max.50 työntekijää

TÄSTÄ LINKISTÄ  

TEE TÄMÄ ITSESI JA JAKSAMISESI HYVÄKSI YKSITTÄINEN TYÖNTEKIJÄ VAIN 49 €

TÄSTÄ LINKISTÄ

Kuntouttavat avustustavat verkkokurssi on kätevästi verkossa käytävä, kattava opas tehokkaampaan ja keveämpään työskentelyyn osastoilla.

Kurssilla opit miten ohjaat potilaita itsenäisempään liikkumiseen, omia voimavaroja hyödyntäen. Annat jopa vuodepotilaille mahdollisuuden hyödyntää omaa kehoaan siirtymissä ja liikkumisessa, vähentäen vuodelepoa ja siitä aiheutuvia haittavaikutuksia.

Kurssi sisältää aidoissa avustustilanteissa kuvattuja videoita, jotka havainnollistavat opetettavat asiat tekstin lisäksi. Videoita kurssilla on 164 kpl. Verkkokurssin lisäksi voit hankkia käytännön ohjausta sekä asiantuntijan luentoja.

 

 

 

Miten hyödyt kurssista työnantajana?

Hoitohenkilökunnan tuki- ja liikuntaelinsairaudet vähenevät työn keventyessä

• Osastosi potilaat kotiutuvat nopeammin saavuttaessaan paremman toimintakyvyn aktivoivan hoitokulttuurin avulla

• Potilaiden vakavat tilat kuten makuuhaavat, keuhkokuume sekä kaatumiset vähenevät huomattavasti

• Taloudelliset hyödyt ovat huomattavat: kurssi on edullinen vaihtoehto hankkia kattavaa koulutusta potilassiirroista ja aktiivisesta avustamisesta.
Osa avustustilanteista, joihin tarvitaan kahta hoitajaa, ovat jatkossa mahdollisia toteuttaa yhden hoitajan toimesta kurssin oppeja hyödyntämällä. Aikaa jää muulle työlle ja hoitajapula helpottaa.

 

Miten työntekijäsi hyötyvät kurssista?

• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vähenevät – tätä kautta myös sairaslomien määrä pienenee

• Työskentely on itsenäisempää ja tehokkaampaa, sekä ennen kaikkea ergonomisempaa

• Kurssi on helppokäyttöinen ja oppimateriaalit ovat selkeitä

• Potilaiden ohjaus sanallisesti helpottuu sisäistäessä luonnolliset liikkumismallit

• Kurssin käytyä työntekijä osaa hyödyntää potilaan voimia mm. siirtoihin, samalla kuntouttaen ja opastaen itsenäisempään liikkumiseen

• Kurssilla käydään läpi helppoja ja yksinkertaisia voimisteluharjoituksia, jotka auttavat potilasta kohti parempaa suoritustasoa

Verkkokurssin synty ja missio

 

Toimin fysioterapeuttina, potilassiirtojen ergonomiakouluttajana sekä päivityskouluttajana.

Olen käynyt kinestetiikan kurssit sekä Bobath-koulutuksen. Potilassiirtojen ergonomiakouluttajana olen toiminut yli 10 vuoden ajan.

Pitkän työurani varrella olen oppinut paljon potilassiiroista ja yleisistä virheistä niitä koskien. Omaa tietotaitoa hyödyntäen käytännön työssä olen todennut kuinka suuri vaikutus niin henkilökuntaan, potilaisiin, työnantajiin ja jopa yhteiskuntaan kuntouttavilla avustustavoilla on.

Tästä syntyi idea luoda verkkokurssi, jonka avulla näitä tehokkaita menetelmiä on mahdollista jakaa eteenpäin. Mukana kurssia tekemässä on ollut myös lähihoitaja ja ergonomiakouluttaja Marjut Koskela.

 

Verkkokurssilla yhdistän potilassiirtoergonomian ja kuntoutuksen. Opetuksen painopiste on siinä, että kaikki avustaminen ja siirtymiset tehdään kuntouttavasti tavoitteena potilaan oman toimintakyvyn lisääntyminen.

Potilaan suorituskyky nousee, kun taitava avustaja aktivoi ja avustaa, sekä antaa potilaalle vastuuta kuntoutumisessa mm. helppojen voimisteluliikkeiden avulla.

Kurssi tarjoaa huippuvinkit työn keventämiseen erityisesti raskaissa avustustilanteissa.

Pienien tavoitteiden avulla potilaan liikkumiskyky voidaan saada kohoamaan. Siihen vaikuttavat osaava hoitohenkilökunta ja osastojen yhteinen ymmärrys työmenetelmistä, jolloin jokainen osaa avustaa potilasta aktivoiden.

 

 

 

Kurssin hyödyt kuntoutujalle

• kuntoutuminen etenee

• toimintakyky paranee

• jatkokuntoutuksen tarve vähenee

• kotiutuminen sairaalasta nopeutuu

• avustaminen on miellyttävää ja turvallista potilaan saadessa itse osallistua siirtoihinsa

• potilas säästyy vuodelevon haitoilta

• kaatumisen riskit vähentyvät

Linkki: Kuntouttava hoitotyö vähensi vuodepaikat kolmannekseen

Kurssin hyödyt yhteiskunnalle

Miljoonasäästöt:

• tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannukset laskevat

• laitoshoidon tarve vähenee

• työtapaturmista aiheutuvien kustannuksien määrä laskee

• ennenaikainen eläkkeelle jääminen vähenee

• henkilöstön hyvinvointi on taloudellisesti tuottavaa

• potilasvahingot vähenevät

Videoita kuntouttavasta avustamisesta

Youtubesta löydät videoita potilasta aktivoivista avustustilanteista. Klikkaa pienestä kuvaympyrästä nähdäksesi videot. 

 

Kurssilla on jokaisen videon alla kirjallinen kuvaus siirtotapahtumasta, luonnollisesta liikemallista sekä avustamista keventävistä ja hankaloittavista tekijöistä.

 

 

1. Yhden avustamana vuoteessa ylöspäin

Avustettava nostaa lantiotaan ja työntää jaloilla. Avustaja työntää polvien alapuolelta liikkeen suunnassa

2. Nousutuen avulla itsenäinen istumaannousu

Potilas nousee selinmakuulta vatsalihaksia käyttäen ja käsivoimin nousutuen avulla

3. Pyörätuolin avulla itsenäinen liikkuminen

Potilas liikkuu pyörätuolilla jalkavoimin, käsien käyttö on rajoittunutta.

4. Yhden avustamana Evan tuella seisomaannousu

Avustettavan alaraajat vahvistuvat seisomaannousun ja seisomisharjoittelusta

5. Kahden avustamana vuoteessa ylöspäin(alkuasento)

Kuntoutuja työntää vas. jalalla ja avustajat liuúttavat vuodesuojalla alaraajoen painonsiirron avulla

Aktivoiva avustaminen vapauttaa avustajan kädet - kuvasarja

 

1. Kuva

Kun potilasta ei osata aktivoida, usein kaksi avustajaa tekee vuodesiirrot potilaan puolesta. Tämä on hyvin yleistä ja potilasta passivoivaa. Lisäksi se vie kahden hoitajan työaikaa, vaikka potilaan aktivoimalla siitä selviäisi yksin.

2. Kuva

Kun nousutukea ei käytetä, avustaja kuormittuu. Potilas on aktiivisempi, kun pääsee halutessaan istumaan. Hoitajan työ myös kevenee, kun potilaalla on apuväline käytössä.

3. Kuva

Pyörätuolilla voi liikkua myös jalkavoimin!

4. Kuva

Avustettavan tavoitteena voi olla ensin seisoma-asennon kautta siirtyminen pyörätuoliin.

5. Kuva

Kuntoutujan aktivointi, apuvälineet sekä oikea ergonomia keventävät avustajien työtä. Liukumateriaali vuodesuojassa, alapuolella lakanaa vasten helpottaa liuúttamista. Siirtotilanteessa nostamista ei tarvita. 

 

Pienin tavoittein liikkumiskyky pääsääntöisesti kohoaa.
Siihen tarvitaan yhteinen ymmärrys ja osaava henkilökunta, jolloin jokainen avustaa aktivoiden, ja avustettava saa useita harjoituskertoja päivän aikana. Nämä ovat avaimia toimintakyvyn lisääntymiseen!


Ole yhteydessä / liity sähköpostilistalle

Ota yhteyttä kurssin tekijään, Sinikka Rovioon soittamalla tai liittymällä sähköpostilistalle allaolevalla lomakkeella.

Jättämällä yhteistietosi saat tietoa

koulutuksista

arvonnoista

tarjouksista

ilmaisia vinkkejä esim. videoita, kuinka kevennät fyysistä kuormitusta hoitotyössä.

Pidän loppu kesästä -22 ILMAISEN WEBINAARIN, kerro minulle, mikä sinua kiinnostaa tai askarruttaa verkkokurssista Kuntouttavista avustustavoista. Ole ystävällinen ja lähetä minulle kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, joiden pohjalta voin valmistella webinaarin.

Kuvaile esim. vaativa avustustilanne, johon esitän ratkaisuehdotuksia.

Osallistut samalla ilmaisen kurssin arvontaan 🙂

roviosinikka@gmail.com / 041-5288905

Nimi*
Sähköpostiosoite*
Puhelinnumero*
Aihe*
Viesti*