Kuntouttavat avustustavat verkkokurssi

Uutta koulutukset sekä hoiva-alan kurssi

HOIVAKODIN TYÖNTEKIJÄLLE TAIDOT TYÖN KEVENTÄMISEEN

UUSI HOITO- JA HOIVAKODIN TYÖNTEKIJÖILLE RÄÄTÄLÖITY KURSSI 

NYT ON MAHDOLLISTA TEHDÄ HOITOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ TODELLA PALJON KEVEÄMPÄÄ  JA  JÄTTÄÄ HISTORIAAN VUOSIKYMMENIÄ KÄYTETYT  RASKAAT AVUSTAMISTAVAT. 

TYÖNTEKIJÖIDEN YHTENÄISET, ASUKASTA AKTIVOIVAT AVUSTAMISTAVAT KUNTOUTTAVAT PARHAITEN

Kainaloista eikä housunpuntista nostamista tarvita, ylipäätään minkäänlaista nostamista, kun osataan avustaa asukas luonnollisten liikemallien mukaan aktivoiden ja hyödyntäen liukumateriaaleja, liukuesteitä ja helppoja apuvälineitä kuten vuodesäädöt, kaiteet, nousutuet ja tuolit erilaisissa avustamistilanteissa. (vaipanvaihto,pukeminen, siirtyminen pyörätuoliin jne.)

Asukkaiden pelko ja vastustaminen vähenevät, kun hoitaja tuntee luonnolliset liikemallit ja kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu, sekä ohjaa liikettä kevyesti ja rauhallisesti.

Nivelten jäykistymistä ja siitä aiheutuvaa kipua voidaan estää avustetuilla tai asukkaan aktiivisesti tekemillä liikkeillä hoitotoimien yhteydessä. 

 

 

 

 

 

Kuntouttavat avustustavat verkkokurssi

 

On kätevästi verkossa käytävä, kattava opas perusliikkumisen avustustilanteisiin ja hallintaan sekä tehokkaampaan ja keveämpään työskentelyyn terveydenhuollon akuutti tai pitkäaikaishoidon osastoilla, sekä kodinhoidossa.

Terveydenhuolto-oppilaitosten opettajille ja oppilaille kurssi konkreettisesti opettaa toimintakykyä lisäävän ajattelumallin.

Kurssilla opit miten ohjaat potilaita itsenäisempään liikkumiseen, omia voimavaroja hyödyntäen. Annat jopa vuodepotilaille mahdollisuuden hyödyntää omaa kehoaan siirtymissä ja liikkumisessa, vähentäen vuodelepoa ja siitä aiheutuvia haittavaikutuksia.

Kurssi sisältää aidoissa avustustilanteissa kuvattuja videoita, jotka havainnollistavat opetettavat asiat tekstin lisäksi. Videoita kurssilla on 164 kpl. eriasteisesti avustusta tarvitsevien perusliikkumisesta sairaalassa ja kotioloissa.

Verkkokurssin lisäksi voit hankkia käytännön ohjausta kotikäyntinä tai teamsin välityksellä sekä asiantuntijan luentoja.

 

 

 

Miten hyödyt kurssista työnantajana?

Hoitohenkilökunnan tuki- ja liikuntaelinsairaudet vähenevät työn keventyessä

• Osastosi potilaat kotiutuvat nopeammin saavuttaessaan paremmin itsenäisyyttä perusliikkumisessa ja sitä kautta toimintakyvyssä aktivoivan hoitokulttuurin avulla

• Potilaiden vakavat tilat kuten makuuhaavat, keuhkokuume sekä kaatumiset vähenevät huomattavasti

• Taloudelliset hyödyt ovat huomattavat: kurssi on edullinen vaihtoehto hankkia kattavaa koulutusta potilassiirroista ja aktiivisesta avustamisesta.

Henkilökohtainen kokemukseni on se, että olen pystynyt avustamaan yksin tilanteissa, joissa ennen avustimme kahden toisen avustajan kanssa. Tämä on mahdollistunut tuntemalla luonnolliset liikemallit, osallistamalla potilas siirtymiseensä ja ymmärtämällä eroavaisuuksia terveen ja iäkkään sairaan potilaan liikkumisesta. Myös sanallinen ohjaaminen keventää työtä tehokkaasti. 

Mielestäni kurssin opetus vähentää hoitajien tarvetta yksittäisissä avustustilanteissa ja .helpottaa siten hoitajapulasta kärsiviä osastoja.

Työn keventyessä ja potilaiden aidosti kuntoutuessa työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät.

Kuntouttavan avustuksen lisääntyessä perusliikkumisessa saadaan ikäihmiset ja sairaalahoitoa tarvinneet nopeammin kotiin, sekä katkaistua riittävän ajoissa vuoteeseen hoitamisesta aiheutuva negatiivinen kierre mm. laitoshoitoon joutuminen. Vuoteeseen hoidettavaksi joutuminen aiheuttaa pelkoa ikäihmisissä. 

Miten työntekijäsi hyötyvät kurssista?

• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vähenevät – tätä kautta myös sairaslomien määrä pienenee

• Työskentely on itsenäisempää ja tehokkaampaa, kuntouttavaa ja ergonomista.

• Kurssi on helppokäyttöinen ja oppimateriaalit ovat selkeitä

• Potilaiden ohjaus sanallisesti helpottuu sisäistäessä luonnolliset liikkumismallit

• Kurssin käytyä työntekijä osaa hyödyntää potilaan voimia mm. siirtoihin, samalla kuntouttaen ja opastaen itsenäisempään liikkumiseen

• Kurssilla käydään läpi helppoja ja yksinkertaisia voimisteluharjoituksia, jotka auttavat potilasta kohti parempaa suoritustasoa, kun avustaja ohjaa ja muistuttaa niistä.

Verkkokurssin käytyään jokainen työntekijä voi oppia vaiheet, kuinka potilas kuntoutuu vuoteeseen hoidettavasta käveleväksi varsinkin kun potilaalla on siihen oma tahto.

Heikkokuntoisen kuntoutuminen on väistämätöntä, kun työntekijät aktivoivat liikkeitä ja liikkumista yhteneväisesti ja toistuvasti kuntouttavilla tavoilla. Potilasta ei kuntouta se, että liikkeet/asennon vaihdot tehdään hänen puolesta.

Verkkokurssilta työntekijät saavat paljon keinoja passiivisten potilaiden avustamiseen ja raskaiden työvaiheiden keventämiseen. Pelko siirtämiseen liittyvästä tapaturmasta vähenee oman osaamisen lisääntyessä ja tilalle tulee aitoa iloa potilaan kuntoutumisen edistymisestä.

Kokemuksesta voin sanoa, että aluksi kuntouttavalla ja aktivoivalla tavalla avustaminen voi viedä enemmän aikaa, mutta potilaan kuntoutumisen edistyessä hänen saavuttaessa itsenäisyyttä hoitajia tarvitaan vähemmän ja voidaan siirtyä sanalliseen ohjaukseen ja edelleen itsenäiseen apuvälinein tapahtuvaan liikkumiseen. Kuntoutuakseen potilaan pitää tehdä liikkeet itse, vaikka se aluksi tapahtuisi hitaasti.

Hoitajan fyysinen väsyminen vähenee ja hän voimaantuu kokiessaan voivansa lisätä potilaiden omatoimisuutta, jota he molemmat haluavat. Potilaat eivät halua olla vaivaksi hoitajille. 

Verkkokurssin synty ja missio

 

Toimin fysioterapeuttina, olen toiminut potilassiirtojen ergonomiakouluttajana sekä päivityskouluttajana. Olen käynyt kinestetiikan kurssit sekä Bobath-koulutuksen.

Pitkän työurani varrella olen oppinut paljon potilassiiroista ja yleisistä virheistä niitä koskien. Omaa tietotaitoa hyödyntäen käytännön työssä olen todennut kuinka suuri vaikutus kuntouttavilla avustustavoilla on  niin henkilökuntaan, potilaisiin, työnantajiin ja jopa yhteiskuntaan. Säästöä syntyy kaikilla edellä mainituilla tasoilla.

Tästä syntyi idea luoda verkkokurssi, jonka avulla näitä tehokkaasti kuntoutumista edistäviä menetelmiä on mahdollista jakaa eteenpäin. Opetuksen painopiste on siinä, että kaikki avustaminen ja siirtymiset tehdään kuntouttavasti tavoitteena potilaan nousujohteinen oman perusliikkumisen ja sitä kautta toimintakyvyn lisääntyminen.Verkkokurssina opetus on myös edullisinta.

Verkkokurssilla yhdistän potilassiirtoergonomian, luonnollisten liikemallien mukaan avustamisen ja kuntoutuksen. Videoilla on kuvattu erikuntoisten avustamista vuoteesta kohti itsenäistä liikkumista, kahden avustettavasta yhden avustettavaksi ja edelleen sanallisesta ohjauksesta apuvälineillä liikkuvaksi. Lopuksi on kuvattu vielä iäkkään ihmisen itsenäistä liikkumista, joka ilmentää hyvin iäkkään ihmisen liikkumisen erityispiirteitä.

Potilaan suorituskyky nousee, kun taitava avustaja aktivoi ja avustaa, sekä antaa potilaalle vastuuta kuntoutumisessa mm. helppojen voimisteluliikkeiden avulla. Kurssi ohjaa arvioimaan liikkumisen voimavaroja. Kurssi tarjoaa huippuvinkit työn keventämiseen erityisesti raskaissa avustustilanteissa.

Oppilaitoksien oppilaille tämä on täysin uusi mahdollisuus tuoda uusia menetelmiä ja osaamista kentälle, harjoitella kentällä ja kokeilla menetelmiä rauhassa aidoissa avustustilanteissa. Työn mielekkyyttä lisää ikäihmisten, heikkokuntoisten ja sairaiden liikkumiskyvyn lisääntyminen. Mobiiliversiosta oppilaat voivat käytännönharjoittelussa helposti löytää  vaihtoehtoisia tapoja avustaa . 

Mukana kurssia tekemässä on ollut lähihoitaja ja ergonomiakouluttaja Marjut Koskela. Hän on kokenut merkityksellisenä kurssin opetuksesta erityisesti toimintakyvyn arvion tekemisen ja rohkeuden avustaa heikkokuntoisia potilaita sen pohjalta.

Pienien tavoitteiden ja yhteneväisten avustustapojen avulla potilaan liikkumiskyky saadaan kohoamaan.  Siihen vaikuttavat osaava hoitohenkilökunta ja osastojen yhteinen ymmärrys työmenetelmistä, jolloin jokainen osaa avustaa potilasta aktivoiden. Se on nyt opiskelijoiden ja ammattilaisten saatavilla helposti ja edullisesti verkkokoulutuksena. Tämä on kattava paketti perusliikkumisen avustustilanteisiin ja hallintaan.

 

 

 

Kurssin hyödyt kuntoutujalle

• kuntoutuminen etenee

• toimintakyky paranee

• jatkokuntoutuksen tarve vähenee

• kotiutuminen sairaalasta nopeutuu

• avustaminen on miellyttävää ja turvallista potilaan saadessa itse osallistua siirtoihinsa

• potilas säästyy vuodelevon haitoilta

• kaatumisen riskit vähentyvät

Linkki: Kuntouttava hoitotyö vähensi vuodepaikat kolmannekseen

Kurssin hyödyt yhteiskunnalle

Miljoonasäästöt:

• tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannukset laskevat

• laitoshoidon tarve vähenee

• työtapaturmista aiheutuvien kustannuksien määrä laskee

• ennenaikainen eläkkeelle jääminen vähenee

• henkilöstön hyvinvointi on taloudellisesti tuottavaa

• potilasvahingot vähenevät

Videoita kuntouttavasta avustamisesta

Youtubesta löydät videoita potilasta aktivoivista avustustilanteista. Klikkaa pienestä kuvaympyrästä nähdäksesi videot. 

 

Kurssilla on jokaisen videon alla kirjallinen kuvaus siirtotapahtumasta, luonnollisesta liikemallista sekä avustamista keventävistä ja hankaloittavista tekijöistä.

 

 

1. Yhden avustamana vuoteessa ylöspäin

Avustettava nostaa lantiotaan ja työntää jaloilla. Avustaja työntää polvien alapuolelta liikkeen suunnassa

2. Nousutuen avulla itsenäinen istumaannousu

Potilas nousee selinmakuulta vatsalihaksia käyttäen ja käsivoimin nousutuen avulla

3. Pyörätuolin avulla itsenäinen liikkuminen

Potilas liikkuu pyörätuolilla jalkavoimin, käsien käyttö on rajoittunutta.

4. Yhden avustamana Evan tuella seisomaannousu

Avustettavan alaraajat vahvistuvat seisomaannousun ja seisomisharjoittelusta

5. Kahden avustamana vuoteessa ylöspäin(alkuasento)

Kuntoutuja työntää vas. jalalla ja avustajat liuúttavat vuodesuojalla alaraajoen painonsiirron avulla

Aktivoiva avustaminen vapauttaa avustajan kädet - kuvasarja

 

1. Kuva

Kun potilasta ei osata aktivoida, usein kaksi avustajaa tekee vuodesiirrot potilaan puolesta. Tämä on hyvin yleistä ja potilasta passivoivaa. Lisäksi se vie kahden hoitajan työaikaa, vaikka potilaan aktivoimalla siitä selviäisi yksin.

2. Kuva

Kun nousutukea ei käytetä, avustaja kuormittuu. Potilas on aktiivisempi, kun pääsee halutessaan istumaan. Hoitajan työ myös kevenee, kun potilaalla on apuväline käytössä.

3. Kuva

Pyörätuolilla voi liikkua myös jalkavoimin!

4. Kuva

Avustettavan tavoitteena voi olla ensin seisoma-asennon kautta siirtyminen pyörätuoliin.

5. Kuva

Kuntoutujan aktivointi, apuvälineet sekä oikea ergonomia keventävät avustajien työtä. Liukumateriaali vuodesuojassa, alapuolella lakanaa vasten helpottaa liuúttamista. Siirtotilanteessa nostamista ei tarvita. 

 

Pienin tavoittein liikkumiskyky pääsääntöisesti kohoaa.
Siihen tarvitaan yhteinen ymmärrys ja osaava henkilökunta, jolloin jokainen avustaa aktivoiden, ja avustettava saa useita harjoituskertoja päivän aikana. Nämä ovat avaimia toimintakyvyn lisääntymiseen!


Ole yhteydessä / liity sähköpostilistalle

Ota yhteyttä kurssin tekijään, Sinikka Rovioon soittamalla tai liittymällä sähköpostilistalle allaolevalla lomakkeella.

Jättämällä yhteistietosi saat tietoa koulutuksista, arvonnoista ja tarjouksista,

ilmaisia vinkkejä esim. videoita, kuinka kevennät fyysistä kuormitusta hoitotyössä.

Henkilökohtaista neuvoa esim. vaativaan avustustilanteeseen, johon esitän ratkaisuehdotuksia videoleikkeiden avulla.

 

Kiinnostuksen mukaan pidän ILMAISEN WEBINAARIN, kun kerrot minulle ajatuksiasi ja mitä haluat tietää Kuntouttavista avustustavoista.      Ole ystävällinen ja lähetä minulle kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja ja vinkkejä, joiden pohjalta voin valmistella webinaarin.

 

Osallistut samalla ilmaisen kurssin arvontaan 🙂

roviosinikka@gmail.com / 041-5288905